DESPRE VENEȚIA FĂGĂRAȘULUI

    Având o denumire foarte sugestivă și faimoasă, satul Veneția de Jos (în maghiară Also Venicze, în germană Unter-Wenitze), este un sat pitoresc din sudul Țării Făgărașului, din judetul Brașov. După ce intri pe drumul județean Sercaia- Hoghiz zărești la un moment dat în depărtare turlele semețe ale celor două biserici, care par că plutesc în albastrul cerului senin, și știi că ai ajuns într-un sat din alte vremuri. Satul este străbătut de o vale, Valea Veneției, care se varsă apoi nu departe de sat, în râul Olt.

    Țara Făgărașului este considerată cea mai frumoasă și întinsă entitate socio-politică a Transilvaniei, având și cea mai numeroasă populație românească. Este “Terra Blahorum de Fugras”, atestată documentar încă din anul 1222, așezată în centrul țării, marginită de Munții Făgăraș și de apele Oltului, fiind locul unde se întretaie drumurile istoriei spațiului carpato-dunărean.

Originea denumirii pe scurt:

   Denumirea satului este una originală, ce datează cel puțin din anul 1235, nefiind schimbată de-a lungul timpului. Există mai multe teorii cu privire la numele său, neexcluzând nici legăturile acestei localități cu venețienii din actuala Italie.

  1. Transilvania având unele dintre cele mai importante depozite de sare din Europa, a devenit de-a lungul timpului un pion principal în comerțul cu sare. Tranzitul acestor bunuri se făcea pe așa numitele “Drumuri ale sării” din Transilvania, atât terestre, cât și fluviale: de pe Mureș, dar și cursul superior al Oltului până la Dunăre. Venețienii, având gurile Dunării sub control, conform tratatului încheiat la 1082 cu Împăratul bizantin Alexios Comnem, preluau cu vasele lor sarea venită pe Olt la Dunăre. Se poate ca, în incursiunile lor pe drumul sării, aceștia să fi fondat această localitate, lângă Olt, dându-i numele locului lor de proveniență. Un posibil argument care să susțină această ipoteză îl reprezintă și descoperirea arheologică întâmplătoare, în anul 1965, a unei monede romane imperiale bătută la Tomis și datată sec. II-III d.Hr.
  2. În anul 1728, vicarul greco-catolic Ionașcu Monea, din Veneția de Jos, sculptează pe o piatră, scrisă în limba latină cu caractere chirilice, ce apoi o lipește de zidul casei sale, genealogia lui, care duce până la anul 1185, la un anume “Grigore Venețianul”, vistiernicul legendarului Negru-Vodă. Este posibil ca acest Grigore Venețianul să fi dat numele satului, întru-cât conform inscripției, primise de la Negru-Vodă și pamânturile de aici. Numele lui nu înseamnă neapărat că a fost venețian, ci poate însemna că făcea comerț cu venețienii sau fusese școlit în Veneția. Lespedea cu inscripția genealogică, datată la 1728, blazonată cu însemnele heraldice ale familiei Monea și realizată probabil în urma primirii diplomei de înnobilare, dată de regele Carol al VI-lea, la 07.03.1718[1], pentru a ramâne “scris în piatră” peste veacuri, se află în prezent la Muzeul din Cetatea Făgărașului.
  3. Un faimos istoric roman, Nicolae Densusianu(1846-1911) afirma, în lucrarea sa „Dacia Preistorică”, că satul ar fi fost înființat de coloniști romani stabiliți în Dacia, în vecinătatea geților, și susține că Veneția din Țara Făgărașuluiar avea aceeași origine cu Veneția din Italia. Chiar istoricul grec Herodot afirmă că în vecinătate cu geții locuia un popor numit veneti sau vineti.
  1. Despre numele satului există și o variantă a lingvistului Alexandru Graurși anume că denumirea de Veneția provine de la „vinețeală”. Vinețeala este un praf albastru care se adaugă în var la spoitul caselor și care dă pereților culoarea vânătă (albastră). Cu toate acestea este puțin probabil să fie așa, deoarece majoritatea satelor din zonă foloseau această culoare pentru casele lor, fără a se denumi însă după aceasta.

Despre sat:

   Veneția Făgărașului a fost atestată documentar încă din anul 1235, când Papa Grigore al-IX lea poruncește efectuarea unei cercetări în pricina dintre episcopul Transilvaniei și mai mulți preoți din zona sudului Țării Făgărașului, printre care și un anume “Conrad de Venetiis” , fiind astfel unul dintre satele cu cea mai veche atestare din Țara Făgărașului.

   Satul a fost din cele mai vechi timpuri un important centru administrativ, judecătoresc, economic, comercial, cultural, având chiar și o mică industrie înfloritoare. Oameni destoinici, localnicii se ocupau, pe lângă agricultură, cu prepararea varului (existau 30 de cuptoare in sat), negoțul cu lemne, producerea de țigle și cărămizi (6 ateliere), în sat fiind chiar și un important centru de cojocărit.

   La începutul sec XIX localitatea avea statut asemănător unui mic orașel provincial. Enumeram în continuare câteva autorități ce a adăpostit Veneția de Jos[2]:  Primărie, Judecătorie, Pretură, Ocol Silvic, Notariat cercual, Protopopiat Unit, “Școala centrală ortodoxă” cu patru clase- înființată în 1858 și care deservea inițial un numar de 22 de comune, Biserică ortodoxă și Biserică Unită, Școala confesională unită înființată în 1882, Banca Venețiană îinființată în anii 1900),ce deservea toată împrejurimea inclusiv o parte din Târnava Mare, Poșta centrală și telefon (deservea 6 comune), Circumscripție medicală și punct farmaceutic, moașe, surori medicale etc., Post de Miliție pe mai multe comune, Grădiniță de copii, Post de pompieri cu două pompe de stins focul, singurul în toată împrejurimea, Agent agricol, Perceptorat pe 5 comune, Prăvălie și cârciumă comunală, Târg de țară ținut de 3 ori pe an la date fixe, în împrejurimi târguri mai existau numai în Rupea, Șercaia, Făgăraș și Codlea, Moară sistematică cu volturi, singura în felul ei în tot județul Făgăraș, Băi calde și reci (Veneția de Jos a fost și stațiune balneară cu ape cloruro-sodice-iodo-bromurate și nămol feroginos. Băile datau de la începutul anilor 1900, cu modernizări ulterioare, ca mai apoi să fie distruse voit în perioada comunistă, cu buldozerele, datorită mișcării de rezistență din Făgăraș și drept pedeapsă pentru locuitorii care nu se supuneau regimului comunist).

Ce se poate vizita:

   Satul se mândrește cu ale sale Biserici din care una Monument Istoric de clasa A “Biserica Adormirea Maicii Domnului” ce merită vizitată pentru picturile ei impresionante finalizate în anul 1820, un Muzeu sătesc unde se poate vedea minunata diversitate a portului popular local, precum și o colectie numeroasă de obiecte și cărți bisericești, unele de secol XVII, dar și “Casa memoriala Comaniciu”, monument istoric  ce  adăpostește un mic muzeu de istorie locală, unde sunt expuse diplomele vechi de innobilare și blazoane ale Boierilor Veneției.

   Satul mai este cunoscut și pentru numeroasele cuiburi de berze, fiind între primele din Trasilvania, cu peste 50 de cuiburi, precum și pentru laptele de bivoliță, ce încă se găsesc în număr mare pe aceste meleaguri. Vara vizitatorii se pot bucura de binefacerile nămolului sapropelic de la Băile Veneției, situate în aproprierea satului. Sărbătorile de Paște și de iarnă sunt organizate cu fast, Obiceiul Cetei de Feciori și Obiceiul Plugarului sunt o mândrie a satului și o tradiție încă vie în Țara Făgărașului.

Despre Boierii făgărășeni ai Veneției:

   Istoria satului este una bogată și tumultoasă. Autoritățile cetății Făgărașului organizau din timp în timp așa numite “conscripții”, pentru a stabili de câți ofițeri, soldați, și de ce armament și echipaj dispun “boierii” din Țara Făgărașului.  La o astfel de conscripție a Cetății Făgărașului, din anul 1713[3], găsim în Veneția de Jos un număr de 29 de boieri[4], situându-se astfel ca prima localitate din district, imediat după Făgăraș, ca număr de boieri.

   Denumirea din titlurile de înnobilare după localitatea de reședință, în cazul nostru “de Also Venicze” era păstrată chiar și la mutarea în alte localități, și chiar la câteva generații după. Putem deduce că posesorii încă se identificau cu localitatea de proveniență, iar familiile nu renunțau la titlul “de Also Venicze” din mândria de a proveni dintr-un loc atât de cunoscut, faimos și cu renume în vremurile acelea. 

   Nu toate familiile de boieri aveau blazoane, ci doar cele mai importante, care își permiteau să plătească Pictor pentru a le fi desenat blazonul pe diplomă. S-au regăsit descrieri, uneori chiar și picturi pe diplome, pentru circa 14 blazoane din sat.

   Astăzi satul este încă populat de urmașii vechilor familii de boieri, fiecare purtându-și cu mândrie numele vechi, atestate de câteva sute de ani.

Despre Bisericile Veneției de Jos:

Biserica „Cuvioasa Parascheva”

   Biserica cu hramul Cuvioasa Parascheva este prima biserică construită din piatră în satul Veneţia de Jos. Nu se cunoaşte data precisă a ridicării ei, cert este însă că ea exista la 1700, când documentele consemnează faptul că biserica ortodoxă a satului a fost dată în folosinţa celor care au trecut la greco-catolicism, credincioşii ortodocşi rămânând fără lăcaş de cult.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului”- monument istoric

   După Uniaţia de la 1701, când vechea biserică ortodoxă a satului a fost dată spre folosință greco-catolicilor, credincioşii ortodocşi au rămas fără lăcaș de cult. Autorităţile de atunci nu au permis sătenilor să îşi ridice o altă biserică, aşa cum doreau, în ciuda multiplelor proteste și cereri. Atunci când conducerea imperiului a fost preluată de Iosif al II-lea, fiul Mariei Tereza, veneţenii şi-au spus din nou durerea, de data aceasta noului împărat. Astfel acesta le-a acordat în 1781 aprobarea de a-şi construi o altă biserică, cu condiţia ca acest lucru să nu producă tulburări între ortodocşi şi greco-catolici şi să nu fie un îndemn de revenire a greco-catolicilor la Ortodoxie. La cerința autoritătilor, biserica a fost construită de o echipă de sași din Ticușul Vechi.

    Zidirea bisericii a început în vara anului 1790, prin eforturile părintelui Ioan Comanici, cu un ajutor important din partea negustorului David Laţcu Boeriul. Lăcaşul de cult, construit din piatră, a fost terminat în 1795, cu mult ajutor atât din partea credincioşilor ortodocşi, cât şi a celor uniţi. Biserica a fost pictată între anii 1801-1820, pe cheltuiala negustorului braşovean Dimitrie Scurtu, de către pictorul Teodor Zugravul împreună cu fiii săi. Se păstrează pictura originală în frescă, atât la interior, cât şi pe partea exterioară a altarului Bisericii. Deși la exterior Biserica a fost în întregime pictată, datorită reparațiilor care s-au făcut de-a lungul timpului, a mai rămas doar o reprezentare a Adormirii Maicii Domnului, hramul acestui lăcaş de cult. Prin expresia picturilor unicat, dar și a mărimii ei în epocă, s-a dorit ca biserica să devină reședința unui horepiscop (episcop de la țară), pentru întreaga zonă.

Veneția de Jos

Brunch in Veneția Făgărașului

GALERIE FOTO SAT VENEȚIA DE JOS

Satul Veneția de Jos

Biserica Monument istoric sec. XVIII

Munții Făgăraș și Bisericile satului

Plimbare cu bicicleta

Oltul în Veneția

Oltul în Veneția

Pe ulițele satului

Caii foștilor boieri

Pe ulițele satului

Bivolii din sat la păscut pe miriștea satului

Turmele de oi

Berzele din Veneția

Drumul spre Băile Veneției

Baloți de paie

Gâștele albe ce umpleau odinioară satul

Muzeu etnografic sătesc

Tradiții Pascale

Bucate alese la Brunchul Veneției

Ceata de Craciun (foto Dinu Constantin)

Obiceiul Plugarului (Foto Dinu Constantin)

[1] Arhivele statului ungar, Budapesta- Liber regius VI, p.540-546; Ștefan Meteș “Viața bisericească a românilor din Țara Oltului” în Revista Transilvania, nr.12, dec 1929

[2] Dr. Octavian Comanici- Monografia satului Veneția de Jos și Amintiri- 1978

[3] Ștefan Meteș – “Situația economică a românilor din Țara Făgărașului”, Cluj, 1935, p.6

[4] Ștefan Meteș – “Boerii din Țara Oltului, în sec al XVIII-lea”.